Aanmelden vrijwilligers

De oostelijke wijken van Helmond- Brouwhuis en Rijpelberg zijn dringend op zoek naar mensen die als vrijwilliger een AED kunnen bedienen of willen leren te bedienen. Doel is het om mensen met acute hartproblemen te helpen. Voor vrijwilligers die nog geen ervaringen hebben met het bedienen van een AED wordt een gratis cursus reanimatie aangeboden.
Voorwaarde is wel dat men zich daarna aanmeld bij HartslagNu.

Met een grote club van zo’n 90 vrijwilligers voor de wijk Brouwhuis en ca. 70 vrijwilligers voor de wijk Rijpelberg kunnen we ervoor zorgen dat in beide wijken de wijkgenoten met acute hartproblemen binnen 6 minuten eerste hulp krijgen aangeboden. Hiermee nemen de overlevingskansen in geval van een hartstilstand letterlijk met elke minuut toe. Het grote aantal vrijwilligers is nodig om geografische dekking in de wijken te kunnen verkrijgen en opvolging te kunnen bieden in het geval een van de vrijwilligers niet paraat kan zijn.
Meld u snel aan bij de stichting Hart voor Brouwhuis-Rijpelberg via:

Bellen voor meer informatie kan en mag ook met:

Inschrijven